Vrhunski partner  za uspješan biznis ...

Fasadne AL obloge

Imaju široku primjenu u novogradnji, a arhitekti je sve više primjenjuju u svojim projektnim rješenjima. Sastoji se od čelične potkonstrukcije, aluminijske nosive konstrukcije, termoizolacije između betonske i fasadne konstrukcije (kamena vuna), te odgovarajućih obloga koje se vješaju o aluminijsku nosivu konstrukciju (termo paneli, aluminijski „kazetni“ limovi, ...).