Vrhunski partner  za uspješan biznis ...

O nama - Aluplast inžinjering doo Bugojno

O namaAluplast inžinjering je kompanija u privatnom vlasništvu, osnovana 1997. godine. Osnivač i vlasnik kompanije, gosp. Bajro Ljubunčić, dipl.i ng. građ.  pokrenuo je 1997. godine građevinsku kompaniju, ali se kompanija nakon 3 godines pecijalizirala za proizvodnju stolarije i bravarije. Kompanija je u početku imala 5, a danas zapošljava 13 visoko stručnih osoba, diplomiranih inžinjera građevinarstva i mašinstva, te visoko obučenih montera i drugog stručnog osoblja.

Proizvode plasiramo uglavnom na domaćem tržištu,a fokus interesovanja sve više okrećemo prema izvozu. Decisno definisane procedure ponašanja svih zaposlenika u proizvodnim procesima garancija su visoke kvalitete finalnih proizvoda. Kao imperativ, planiramo uvođenje ISO standarda i CE certifikata, kao i izvoz proizvoda na inozemno tržište.

Kao našu prednost u odnosu na konkurenciju izdvojili bi tradiciju naše kompanije kao porodične kompanije, nižu cijenu i visoki kvalitet svih naših proizvoda, visoku stručnost i predanost poslu, te odgovovornost prema korisnicima naših proizvoda i usluga u smilisu poštivanja rokova isporuke i ugradnje, kvalitete proizvoda i radtva i posebno preuzetih garancija za kvalitet.


Zastupnici smo Turske kompanije PIMAS,Instanbul, te u narednom periodu planiramo proširenje ponude proizvoda i usluga i organizaciju dostave proizvoda na adresu korisnika. Naš imperativ je približavanje našim kupcima i sa svakim kupcem gajimo stručan i prijateljski odnos.